icon play ayat

مٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ

māliki yaumid-dīn
Yang menguasai di Hari Pembalasan.
Sovereign of the Day of Recompense.
icon play ayat

مَـٰلِكِ

مٰلِكِ

Penguasa

(The) Master

يَوْمِ

يَوۡمِ

hari

(of the) Day

ٱلدِّينِ

الدِّيۡنِؕ‏

pembalasan

(of the) Judgment

٤

٤

(4)

(4)

laptop

Al-Fatihah

Al-Fatihah

''