Barang-barang yang berguna

Al-Ma’un

Makkiyah | 7 Ayat

The Small Kindness

Al-Ma’un

Makkiyah | 7 Verses

Al-Ma’un

Al-Ma’un

Barang-barang yang berguna

The Small Kindness

Makkiyah | 7 Ayat

Makkiyah | 7 Verses

Putar Surah

Play Surah

Al-Ma’un

Al-Ma’un

''

Al-Ma’un

Al-Ma’un

''

Pengen cek pelafalan lebih lengkap lagi?

Unduh aplikasi Qara’a sekarang juga