Musyawarah

Asy-Syura

Makkiyah | 53 Ayat

The Consultation

Ash-Shuraa

Makkiyah | 53 Verses

Ash-Shuraa

Asy-Syura

Musyawarah

The Consultation

Makkiyah | 53 Ayat

Makkiyah | 53 Verses

icon bismillah
icon play surah

Putar Surah

Play Surah

wa każālika auḥainā ilaika qur`ānan 'arabiyyal litunżira ummal-qurā wa man ḥaulahā wa tunżira yaumal-jam'i lā raiba fīh, farīqun fil-jannati wa farīqun fis-sa'īr
7.Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam. 7.And thus We have revealed to you an Arabic Qur'an that you may warn the Mother of Cities [Makkah] and those around it and warn of the Day of Assembly, about which there is no doubt. A party will be in Paradise and a party in the Blaze.